Hodos Ano Kato
De weg omhoog is tegelijkertijd de weg naar beneden

Hodos Ano Kato is een citaat van de Griekse filosoof Herakleitos (ca. 540-480 voor Christus). Geïnspireerd door deze uitspraak thematiseert de installatie Hodos Ano Kato de aardse cycli van opkomst en ondergang.

Hodos Ano Katobestaat uit een liggende en een staande driehoek die onderling verbonden zijn. Zoals de verticale en de horizontale richting daarmee in één beweging neergezet zijn, zo vormen de historische cycli van opkomst en ondergang het samenhangende geheel van één gestalte.

De bewegingsrichting van de figuren op de vlakkenvan de tijd-as illustreert dit gegeven. Uit het liggende paneel stijgt de zonnewagen van Helios op, getrokkendoor zijn vierpaarden. Uit het staande paneel stortende ruiters van de Apocalypse zich naarbeneden.